Virksomhedsudvikling
og strategi


Fokus på forandringsledelse, kommunikation i krisetider, synliggørelse og forankring af nye tiltag.

Vi anvender det strategiske værktøj Strategyzer kombineret med en DiSC profil analyse på den enkelte leder/medarbejder eller teamet som helhed.

Tiltag som gennem stor synlighed sikrer samme retning mod virksomhedens mål.


Organisationsændringer ved frasalg, opkøb, ejerskifte eller generationsskifte.


Virksomhedens ledelse vælger at fokusere på den nuværende strategi, som skal optimeres på flere punkter.

Etablering af datterselskaber i udlandet eller optimering af bestående struktur.

Fuld synlighed på ønsket strategi, nuværende strategi's udførselsgrad og medarbejdernes syn på virksomheden.


 

Outplacement
En plan for medarbejderens aftrædelse og videre forløb


Elementer, der skal sikre en sikker overgang til et andet job for den fratrædende medarbejder.

Virksomheden øger på denne måde den sociale ansvarlighed og fremmer ambassadør effekten hos medarbejderen som forlader virksomheden.


- Coaching
- DiSC profilanalyse
- Synliggørelse af kompetencer
- Fremtidige job ønsker
- Ansøgningsopbygning og samtale forberedelse

 

Vil du vide mere

 

Kontakt os.